เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
57010001 บ้านโป่งเกลือ เมืองเชียงรายwww.pkl.ac.thpongklua_cr1@hotmail.com
57010002 บ้านโป่งช้าง เมืองเชียงราย
57010003 ดอยลานพิทยา เมืองเชียงรายhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120085
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม เมืองเชียงรายwww.lopatumschooll.com-
57010007 บ้านจำบอน เมืองเชียงรายjambon2560@gmail.com
57010008 บ้านผาเสริฐ เมืองเชียงราย--
57010009 บ้านโป่งนาคำ เมืองเชียงราย
57010011 บ้านดอยฮาง เมืองเชียงรายdoihang3@gmail.com
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อน เมืองเชียงราย
57010013 บ้านท่าสาย เมืองเชียงรายtasaischool@gmail.com
57010014 บ้านหัวดอย เมืองเชียงรายhttps://sites.google.com/huadoi.ac.th/ban-huadoi-school/homeadmin@huadoi.ac.th
57010016 ห้วยพลูพิทยา เมืองเชียงราย-hpschool.2556@gmail.com
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เมืองเชียงรายwww.mtasood.comtasood176@hotmail.com
57010018 บ้านถ้ำผาตอง เมืองเชียงรายhttp://61.19.32.116/1022/Tumpatong_1@hotmail.com
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) เมืองเชียงรายhttp://61.19.31.116.tem
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) เมืองเชียงราย--
57010022 บ้านนางแลใน เมืองเชียงราย
57010023 บ้านนางแล เมืองเชียงรายhtt://61.19.32.116/1028nanglae.school@gmail.com
57010024 บ้านสันต้นขาม เมืองเชียงราย-chdd90@gmail.com
57010025 บ้านโป่งพระบาท เมืองเชียงราย-pongprabath@gmail.com
57010026 บ้านโป่งน้ำตก เมืองเชียงราย-pongnamtok00@gmail.com
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมืองเชียงรายhttp:/members.thainet/schbandoo/schbandoo2008@hotmail.com
57010028 บ้านขัวแคร่ เมืองเชียงราย-Kurekareschool61@gmail.com
57010029 บ้านป่าสักไก่ เมืองเชียงรายfacebook:parsakkai@gmail.com
57010030 บ้านริมลาว เมืองเชียงรายhttp://61.19.32.111/1073/rimlao12345@gmail.com
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย-Paaordonchai@gmail.com
57010032 บ้านห้วยทราย เมืองเชียงราย0
57010033 บ้านปุยคำ เมืองเชียงรายpuykhamschool@hotmail.com
57010034 บ้านสันกลาง เมืองเชียงราย-bansanklang@gmail.com
57010036 บ้านหนองหม้อ เมืองเชียงรายN0ngmorschool60@gmail.com
57010037 บ้านแม่กรณ์ เมืองเชียงรายmaekornschool@gmail.com
57010038 บ้านปางริมกรณ์ เมืองเชียงรายpangrimkron@hotmail.com
57010040 บ้านปางคึก เมืองเชียงราย-banpangkuek.school@gmail.com
57010042 บ้านปางลาว เมืองเชียงราย-panglao148@gmail.com
57010043 บ้านเวียงกลาง เมืองเชียงรายhttp://61.19.32.116/107wiangkrang@gmail.com
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง เมืองเชียงรายcml.ac.thcc_ml@hotmail.co.th
57010046 ห้วยเจริญวิทยา เมืองเชียงราย-Huaycharoen@hotmail.com
57010047 บ้านหนองบัวแดง เมืองเชียงรายwww.bnbd.net
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้า เมืองเชียงราย-laopaha@gmail.com
57010049 บ้านห้วยทรายขาว เมืองเชียงรายhttp:data.bopp.obec.info/web/?schoolID=1057120038Huaysaikhao2562@gmail.com
57010050 บ้านรวมมิตร เมืองเชียงราย-banruammitschool.1@gmail.com
57010051 ผาขวางวิทยา เมืองเชียงรายwww.phakhwang.ac.thphakwang308@gmail.com
5701005101 ผาขวางวิทยา สาขาห้องเรียนบ้านลอบือ เมืองเชียงรายwww.phakhwang.ac.thphakwang308@gmail.com
57010053 แม่ยาววิทยา เมืองเชียงราย
57010054 บ้านทุ่งหลวง เมืองเชียงราย-maewmeaw888@gmail.com
57010056 บ้านห้วยขม เมืองเชียงราย-hkschool51@hotmail.com
57010057 อนุบาลหัวฝาย เมืองเชียงรายhttp://www.hfs.ac.thhuafaischool@hotmail.com
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) เมืองเชียงรายhttp : // 61.32 19 . 116/1125/anubanhongle@hotmail.com
57010059 บ้านป่ายางมน เมืองเชียงราย-pymschool2558@gmail.com
57010063 บ้านป่ายางหลวง เมืองเชียงราย-pylschool072@gmail.com
57010064 บ้านน้ำลัด เมืองเชียงราย-tanawan07@hotmail.com
57010066 บ้านเวียงกือนา เมืองเชียงรายweangkrernaschool@gmail.com
57010068 อนุบาลเชียงราย เมืองเชียงรายwww.anubancr.ac.thanubancr@hotmail.com
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เมืองเชียงรายbskcr.ac.thbsk2556@gmail.com
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เมืองเชียงรายwww.amcr.ac.thamcr.school@gmail.com
57010074 บ้านห้วยชมภู เมืองเชียงรายwww.hcpcr1.comhuaichompoo@hotmail.com
57010075 บ้านปางขอน เมืองเชียงรายwww.pangkhon.compangkhonschool@gmail.com
57010076 บ้านผาลั้ง เมืองเชียงราย
57010077 บ้านจะคือ เมืองเชียงราย--
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยม เมืองเชียงรายbanhuaymaeliamschool@hotmail.com
57010079 แม่มอญวิทยา เมืองเชียงราย-maemorn.wittaya59@gmail.com
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้าย เมืองเชียงราย
57010082 บ้านป่าก๊อ เมืองเชียงรายhttp://http://61.19.32.116/103Pakho.school@gmail.com
57010083 บ้านหัวดง เมืองเชียงราย-huadongschool083@gmail.com
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยง เมืองเชียงราย--
57010085 บ้านป่าแหย่ง เมืองเชียงราย--
57010086 บ้านโป่งฮึ้ง เมืองเชียงรายhttp://61.19.32.116/1057/ponghoeng@hotmail.com
57010087 บ้านร่องปลาขาว เมืองเชียงราย-Rpkschool074@gmail.com
57010088 อนุบาลห้วยสัก เมืองเชียงราย--
57010089 บ้านร่องเผียว เมืองเชียงรายrongpeiw.school@gmail.com
57010090 ร่องเบ้อวิทยา เมืองเชียงรายRongberwittayaschool@gmail.com
57010091 บ้านดอน เวียงชัยwww.bandonschool.ac.thbandon.sc138@gmail.com
57010092 บ้านชัยพฤกษ์ เวียงชัยhttp://61.19.32.116/1014chpschool@hotmail.com
57010093 บ้านช่องลม เวียงชัย
57010094 บ้านจอเจริญ เวียงชัย--
57010096 บ้านดอยงาม เวียงชัย-dildee14sss@gmail.com
57010097 บ้านสมานมิตร เวียงชัยhttp://61.19.32.116/1085samanmit.cr@gmail.com
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา เวียงชัย-thoongyung@gmail.com
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัย-BANRONGHA_@HOTMAIL.COM
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา เวียงชัย-dongsiam120537@gmail.com
57010101 บ้านป่าบง เวียงชัย-pabong241@gmail.com
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่ม เวียงชัย--
57010106 บ้านเมืองชุม เวียงชัย
57010107 เวียงแก้ววิทยา เวียงชัย
57010108 บ้านศรีเวียง เวียงชัย-bansriwiang@gmail.com
57010110 บ้านเวียงชัย เวียงชัย-Banwiangchai@hotmail.com
57010111 อนุบาลเวียงชัย เวียงชัยhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120515anubanwiangchai@gmail.com
57010116 บ้านเวียงเดิม เวียงชัย-wiangdoemschool@gmail.com
57010118 อนุบาลดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง-Dongmahawan56@gmail.com
57010119 บ้านปงเคียน เวียงเชียงรุ้งhttps://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8pongkian2012@hotmail.com
57010120 บ้านร่องหวาย เวียงเชียงรุ้ง-rongwaischool@gmail.com
57010122 บ้านโป่ง เวียงเชียงรุ้งbanpongschool.ac.thsanyasenee@hotmail.com
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) เวียงเชียงรุ้ง0Bannamtok@hotmail.com
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) เวียงเชียงรุ้ง0Toongkor2557@gmail.com
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง เวียงเชียงรุ้งAnubanwiangchiangrung@hotmail.com
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยา เวียงเชียงรุ้ง-wcvschool@hotmail.com
57010128 บ้านป่าซาง เวียงเชียงรุ้งhttps://pasangschool.thai.acpasang02013@gmail.com
57010129 บ้านห้วยหมากเอียก เวียงเชียงรุ้งwww.markiek.ac.th2562hmi@gmail.com
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสา เวียงเชียงรุ้งhuaihangpasa@gmail.com
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็ก เวียงเชียงรุ้งhuaikhilek.school@gmail.com
57010132 บ้านป่าซางเหนือ เวียงเชียงรุ้ง-pasangnua@gmail.com
57010133 บ้านกกน้อยวิทยา เมืองเชียงรายwww.koknaiwittaya.ac.thbankoknoiwittaya2016@gmail.com
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ เมืองเชียงราย-nong_kan2010@hotmail.co.th
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำ เมืองเชียงราย