สพป.ชร.1.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
570100011200831057120083 บ้านโป่งเกลือ4ดอยลานเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนดอยลาน53694076pongklua_cr1@hotmail.com www.pkl.ac.th3119.661319199.93180661
570100021200841057120084 บ้านโป่งช้าง15ดอยลานเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนดอยลาน53694025 3719.648454999.9480793
570100031200851057120085 ดอยลานพิทยา21ดอยลานเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนดอยลาน946736143 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10571200854019.645191199.9466507
570100041200861057120086 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม7ดอยลานเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนดอยลาน53177553- www.lopatumschooll.com3419.6810375299.97474806
570100071200891057120089 บ้านจำบอน1ดอยลานเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนดอยลาน-jambon2560@gmail.com 2819.693502499.9204121
570100081200401057120040 บ้านผาเสริฐ6ดอยฮางเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง089-218148- -2119.957501799.6939668
570100091200421057120042 บ้านโป่งนาคำ4ดอยฮางเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง52029280 1619.9479854499.72244797
570100111200441057120044 บ้านดอยฮาง3ดอยฮางเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง53170541doihang3@gmail.com 719.921964299.763333
570100121200601057120060 บ้านโป่งน้ำร้อน7ดอยฮางเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง801348625 2719.9327532899.68639677
570100131200691057120069 บ้านท่าสาย3ท่าสายเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้053 774593tasaischool@gmail.com 419.853973299.8388943
570100141200701057120070 บ้านหัวดอย12ท่าสายเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้53774147admin@huadoi.ac.th https://sites.google.com/huadoi.ac.th/ban-huadoi-school/home1119.8391413299.87807552
570100161200291057120029 ห้วยพลูพิทยา1ท่าสุดเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนท่าสุด53912467hpschool.2556@gmail.com -1820.0464269399.87572022
570100171200301057120030 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด3ท่าสุดเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนท่าสุด53787212tasood176@hotmail.com www.mtasood.com2220.0712324199.87514308
570100181200311057120031 บ้านถ้ำผาตอง6ท่าสุดเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนท่าสุด53181085Tumpatong_1@hotmail.com http://61.19.32.116/1022/2520.0803635499.89851216
570100201200281057120028 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)10นางแลเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนนางแล806708662 http://61.19.31.116.tem1620.032878299.87382938
570100211200261057120026 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)5นางแลเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนนางแล53705847- -1420.003376499.8703484
570100221200271057120027 บ้านนางแลใน7นางแลเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนนางแล53706050 1820.027830699.8468382
570100231200241057120024 บ้านนางแล3นางแลเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนนางแล53776566nanglae.school@gmail.com htt://61.19.32.116/10281519.996125599.8652233
570100241200251057120025 บ้านสันต้นขาม16นางแลเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนนางแล53176167chdd90@gmail.com -1119.9834175299.87859709
570100251200221057120022 บ้านโป่งพระบาท6บ้านดู่เมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่956267876pongprabath@gmail.com -1319.9832247699.83690039
570100261200231057120023 บ้านโป่งน้ำตก7บ้านดู่เมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่081-7966015pongnamtok00@gmail.com -1419.999663799.8217847
570100271200191057120019 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)2บ้านดู่เมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่53151544schbandoo2008@hotmail.com http:/members.thainet/schbandoo/8.319.9639533799.85408619
570100281200201057120020 บ้านขัวแคร่1บ้านดู่เมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่53716116Kurekareschool61@gmail.com -1019.949051199.8476481
570100291200211057120021 บ้านป่าสักไก่12บ้านดู่เมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่910712454parsakkai@gmail.com facebook:1119.973417799.8681742
570100301200611057120061 บ้านริมลาว3ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย899534571rimlao12345@gmail.com http://61.19.32.111/1073/1119.826191899.7772648
570100311200621057120062 บ้านป่าอ้อดอนชัย11ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย53673908Paaordonchai@gmail.com -1219.8441417799.75512348
570100321200631057120063 บ้านห้วยทราย16ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย828886341 01519.796565699.8295932
570100331200641057120064 บ้านปุยคำ14ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย52020763puykhamschool@hotmail.com 2619.7705322699.80694787
570100341200651057120065 บ้านสันกลาง13ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย861154167bansanklang@gmail.com -1219.830173699.7646955
570100361200671057120067 บ้านหนองหม้อ9ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย53673793N0ngmorschool60@gmail.com 1019.855862499.7654299
570100371200531057120053 บ้านแม่กรณ์1แม่กรณ์เมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย53726604maekornschool@gmail.com 1419.850459699.7388613
570100381200541057120054 บ้านปางริมกรณ์10แม่กรณ์เมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย53726203pangrimkron@hotmail.com 2519.847327399.6680088
570100401200571057120057 บ้านปางคึก7แม่กรณ์เมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย53726638banpangkuek.school@gmail.com -1419.8346737599.70708724
570100421200521057120052 บ้านปางลาว20แม่ข้าวต้มเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม50753092panglao148@gmail.com -2520.0468319199.94672847
570100431200501057120050 บ้านเวียงกลาง21แม่ข้าวต้มเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม857067446wiangkrang@gmail.com http://61.19.32.116/1073020.0958593199.9271564
570100451200461057120046 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง17แม่ข้าวต้มเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม52020876cc_ml@hotmail.co.th cml.ac.th1820.0080562499.9085674
570100461200471057120047 ห้วยเจริญวิทยา6แม่ข้าวต้มเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม53735004Huaycharoen@hotmail.com -3020.0632697199.95324747
570100471200481057120048 บ้านหนองบัวแดง12แม่ข้าวต้มเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม053-735018 www.bnbd.net2520.0147499999.92805971
570100481200491057120049 บ้านโล๊ะป่าห้า7แม่ข้าวต้มเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม53175139laopaha@gmail.com -3120.0895205599.97088549
570100491200381057120038 บ้านห้วยทรายขาว3แม่ยาวเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง871860358Huaysaikhao2562@gmail.com http:data.bopp.obec.info/web/?schoolID=10571200381219.936986799.7545653
570100501200391057120039 บ้านรวมมิตร2แม่ยาวเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง898556565banruammitschool.1@gmail.com -2019.9596577799.71261172
570100511200411057120041 ผาขวางวิทยา13แม่ยาวเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง053-026036phakwang308@gmail.com www.phakhwang.ac.th4020.0199978199.60609546
570100531200331057120033 แม่ยาววิทยา6แม่ยาวเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง53737341 1019.95032599.78438413
570100541200341057120034 บ้านทุ่งหลวง14แม่ยาวเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง53737431maewmeaw888@gmail.com -11.919.9699323599.7703266
570100561200361057120036 บ้านห้วยขม1แม่ยาวเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง0-5373-7044hkschool51@hotmail.com -1519.9883949799.75887119
570100571200031057120003 อนุบาลหัวฝาย1รอบเวียงเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้53719141huafaischool@hotmail.com http://www.hfs.ac.th519.8813682699.79572877
570100581200041057120004 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)2รอบเวียงเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้53716115anubanhongle@hotmail.com http : // 61.32 19 . 116/1125/219.9071794499.80461123
570100591200061057120006 บ้านป่ายางมน5รอบเวียงเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ53174644pymschool2558@gmail.com -7.619.913127999.8802227
570100631200181057120018 บ้านป่ายางหลวง5ริมกกเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ53674072pylschool072@gmail.com -1619.9863553499.95217492
570100641200141057120014 บ้านน้ำลัด3ริมกกเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ53150101tanawan07@hotmail.com -419.9279518599.81751747
570100661200161057120016 บ้านเวียงกือนา2ริมกกเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ53674362weangkrernaschool@gmail.com 1719.9627404799.94396795
570100681200021057120002 อนุบาลเชียงราย2เวียงเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ53711371anubancr@hotmail.com www.anubancr.ac.th519.9104352999.83172834
570100691200011057120001 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)0เวียงเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้053-711017bsk2556@gmail.com bskcr.ac.th119.9003086299.82745283
570100711200681057120068 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)9สันทรายเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้53774377amcr.school@gmail.com www.amcr.ac.th8.119.8563808499.8166373
570100741200051057120005 บ้านห้วยชมภู6ห้วยชมภูเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู53160165huaichompoo@hotmail.com www.hcpcr1.com12019.9686287199.51413391
570100751200091057120009 บ้านปางขอน7ห้วยชมภูเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู850290489pangkhonschool@gmail.com www.pangkhon.com3619.8984927499.61797416
570100761200101057120010 บ้านผาลั้ง4ห้วยชมภูเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู093-1611133 3619.933887799.56878263
570100771200111057120011 บ้านจะคือ10ห้วยชมภูเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู085-7216502- -91.920.03265999.5353078
570100781200551057120055 บ้านห้วยแม่เลี่ยม3ห้วยชมภูเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู53160100banhuaymaeliamschool@hotmail.com 3819.9194245599.62223043
570100791200591057120059 แม่มอญวิทยา2ห้วยชมภูเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู053-160578maemorn.wittaya59@gmail.com -3719.8623127299.60793992
570100811200371057120037 บ้านห้วยแม่ซ้าย11แม่ยาวเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง53602878 1819.9869653699.72962445
570100821200811057120081 บ้านป่าก๊อ22ห้วยสักเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนห้วยสัก984289614Pakho.school@gmail.com http://http://61.19.32.116/1031619.7828207199.92038315
570100831200821057120082 บ้านหัวดง11ห้วยสักเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนห้วยสัก53678551huadongschool083@gmail.com -2219.784480199.93582078
570100841200771057120077 บ้านดงป่าเหมี้ยง10ห้วยสักเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนห้วยสัก53918003- -2319.7700184399.95019735
570100851200781057120078 บ้านป่าแหย่ง6ห้วยสักเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนห้วยสัก924162699- -1919.8048650199.91609897
570100861200791057120079 บ้านโป่งฮึ้ง17ห้วยสักเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนห้วยสัก53678848ponghoeng@hotmail.com http://61.19.32.116/1057/1519.799036699.903192
570100871200801057120080 บ้านร่องปลาขาว7ห้วยสักเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนห้วยสัก53177104Rpkschool074@gmail.com -6.819.78271799.9668988
570100881200741057120074 อนุบาลห้วยสัก27ห้วยสักเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนห้วยสัก53678528- -3019.7797039599.90975941
570100891200751057120075 บ้านร่องเผียว8ห้วยสักเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนห้วยสัก053-678530rongpeiw.school@gmail.com 2119.7544114199.91563739
570100901200761057120076 ร่องเบ้อวิทยา12ห้วยสักเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนห้วยสัก064-1251160Rongberwittayaschool@gmail.com 24.319.7230447599.92289557
570100911205231057120523 บ้านดอน8ดอนศิลาเวียงชัย57210กลุ่มโรงเรียนดอนศิลา871836796bandon.sc138@gmail.com www.bandonschool.ac.th3519.82443047100.0217704
570100921205241057120524 บ้านชัยพฤกษ์5ดอนศิลาเวียงชัย57210กลุ่มโรงเรียนดอนศิลา946169239chpschool@hotmail.com http://61.19.32.116/10142919.7710473100.0066306
570100931205251057120525 บ้านช่องลม3ดอนศิลาเวียงชัย57210กลุ่มโรงเรียนดอนศิลา637389159 2019.845369499.98045558
570100941205261057120526 บ้านจอเจริญ12ดอนศิลาเวียงชัย57210กลุ่มโรงเรียนดอนศิลา53736762- -28.519.808306999.9864377
570100961205281057120528 บ้านดอยงาม6ดอนศิลาเวียงชัย57210กลุ่มโรงเรียนดอนศิลา53736517dildee14sss@gmail.com -28.419.80620386100.0040034
570100971205291057120529 บ้านสมานมิตร1ดอนศิลาเวียงชัย57210กลุ่มโรงเรียนดอนศิลา086-4302524samanmit.cr@gmail.com http://61.19.32.116/10852019.8191872499.95667031
570100981205351057120535 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา2ผางามเวียงชัย57210กลุ่มโรงเรียนผางาม053-195916thoongyung@gmail.com -4219.9085612100.0725972
570100991205361057120536 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
1ผางามเวียงชัย57210กลุ่มโรงเรียนผางาม053-788251BANRONGHA_@HOTMAIL.COM -3319.88533738100.0714575
570101001205371057120537 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา7ผางามเวียงชัย57210กลุ่มโรงเรียนผางาม871746652dongsiam120537@gmail.com -29.719.9156341100.0396521
570101011205381057120538 บ้านป่าบง12ผางามเวียงชัย57210กลุ่มโรงเรียนผางาม988794249pabong241@gmail.com -3519.85429833100.0376952
570101021205391057120539 บ้านหนองบัวผาบ่ม4ผางามเวียงชัย57210กลุ่มโรงเรียนผางาม080-0334895- -2719.85148888100.013455
570101061205191057120519 บ้านเมืองชุม5เมืองชุมเวียงชัย57210กลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ918563027 17.619.8926997799.95138482
570101071205201057120520 เวียงแก้ววิทยา1เมืองชุมเวียงชัย57210กลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ53174163 3119.9154281399.98874146
570101081205171057120517 บ้านศรีเวียง3เวียงชัยเวียงชัย57210กลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ53663178bansriwiang@gmail.com -1519.857875599.903276
570101101205141057120514 บ้านเวียงชัย8เวียงชัยเวียงชัย57210กลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ53769101Banwiangchai@hotmail.com -1519.88389599.9253398
570101111205151057120515 อนุบาลเวียงชัย4 เวียงชัยเวียงชัย57210กลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ096-0413541anubanwiangchai@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10571205158.519.878822499.8943747
570101161205311057120531 บ้านเวียงเดิม2เวียงเหนือเวียงชัย57210กลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ05-372-5002wiangdoemschool@gmail.com -16.119.9403199899.94684678
570101181206591057120659 อนุบาลดงมหาวัน12ดงมหาวันเวียงเชียงรุ้ง57210กลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน53172126Dongmahawan56@gmail.com -3120.02311022100.0202181
570101191206601057120660 บ้านปงเคียน10ดงมหาวันเวียงเชียงรุ้ง57210กลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน903186887pongkian2012@hotmail.com https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%84520.0612016100.0004454
570101201206611057120661 บ้านร่องหวาย2ดงมหาวันเวียงเชียงรุ้ง57350กลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน53171336rongwaischool@gmail.com -3220.0113441100.0124768
570101221206581057120658 บ้านโป่ง15ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง57350กลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน53953028sanyasenee@hotmail.com banpongschool.ac.th3520.01477398100.0663961
570101231206561057120656 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)7ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง57210กลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน53160003Bannamtok@hotmail.com 03519.9814507100.0598005
570101251206531057120653 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)3ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง57350กลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน098-8076113Toongkor2557@gmail.com 03619.97946519100.0241359
570101261206541057120654 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง11ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง57350กลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน053 -953214Anubanwiangchiangrung@hotmail.com 3520.003301100.042396
570101271206551057120655 เวียงเชียงรุ้งวิทยา5ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง57210กลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน053-171559wcvschool@hotmail.com -2619.956944100.003769
570101281206631057120663 บ้านป่าซาง13ป่าซางเวียงเชียงรุ้ง57350กลุ่มโรงเรียนป่าซาง53173673pasang02013@gmail.com https://pasangschool.thai.ac4520.06949944100.1328349
570101291206641057120664 บ้านห้วยหมากเอียก14ป่าซางเวียงเชียงรุ้ง57210กลุ่มโรงเรียนป่าซาง531725782562hmi@gmail.com www.markiek.ac.th4220.047344100.100767
570101301206651057120665 บ้านห้วยห้างป่าสา7ป่าซางเวียงเชียงรุ้ง57350กลุ่มโรงเรียนป่าซาง53160152huaihangpasa@gmail.com 4520.02000399100.0949966
570101311206661057120666 บ้านห้วยขี้เหล็ก1ป่าซางเวียงเชียงรุ้ง57350กลุ่มโรงเรียนป่าซาง864301289huaikhilek.school@gmail.com 4020.0373977100.1229099
570101321206671057120667 บ้านป่าซางเหนือ16ป่าซางเวียงเชียงรุ้ง57350กลุ่มโรงเรียนป่าซาง924190216pasangnua@gmail.com -4720.06005857100.1385386
570101331206931057120693 บ้านกกน้อยวิทยา5ห้วยชมภูเมืองเชียงราย57000กลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู53162274bankoknoiwittaya2016@gmail.com www.koknaiwittaya.ac.th42.319.9928477799.58971405
570101351200451057120045 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ18แม่ยาวเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง53160683nong_kan2010@hotmail.co.th -25.219.9921757199.67999385
570101361206921057120692 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำ12แม่ยาวเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง52026077 3019.9747342199.65778708