ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านป่าซางเหนือ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010132
PERCODE 6 หลัก120667
กระทรวง 10 หลัก1057120667
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าซางเหนือ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Pasang Nua School
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าซาง
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์924190216
อีเมล์แอดเดรสpasangnua@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.06005857
Longitude
100.1385386

47 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน