ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
อนุบาลเวียงชัย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010111
PERCODE 6 หลัก120515
กระทรวง 10 หลัก1057120515
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลเวียงชัย
ชื่อ (อังกฤษ)Anubanwiangchai School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียงชัย
อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์096-0413541
อีเมล์แอดเดรสanubanwiangchai@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120515
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.8788224
Longitude
99.8943747

8.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน