ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านช่องลม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010093
PERCODE 6 หลัก120525
กระทรวง 10 หลัก1057120525
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านช่องลม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Chonglom
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลดอนศิลา
อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์637389159
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.8453694
Longitude
99.98045558

20 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน