ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านโป่งน้ำร้อน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก57010012
PERCODE 6 หลัก120060
กระทรวง 10 หลัก1057120060
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งน้ำร้อน
ชื่อ (อังกฤษ)Banpongnamron
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลดอยฮาง
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์801348625
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.93275328
Longitude
99.68639677

27 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน