ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านป่าสักไก่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010029
PERCODE 6 หลัก120021
กระทรวง 10 หลัก1057120021
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าสักไก่
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Pasakkai School
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์910712454
อีเมล์แอดเดรสparsakkai@gmail.com
เว็บไซต์facebook:
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.9734177
Longitude
99.8681742

11 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน