ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านร่องหวาย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010120
PERCODE 6 หลัก120661
กระทรวง 10 หลัก1057120661
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านร่องหวาย
ชื่อ (อังกฤษ)BanRongwai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลดงมหาวัน
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53171336
อีเมล์แอดเดรสrongwaischool@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.0113441
Longitude
100.0124768

32 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน