ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านโป่ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010122
PERCODE 6 หลัก120658
กระทรวง 10 หลัก1057120658
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่ง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Pong School
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งก่อ
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53953028
อีเมล์แอดเดรสsanyasenee@hotmail.com
เว็บไซต์banpongschool.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.01477398
Longitude
100.0663961

35 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน