ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านห้วยแม่ซ้าย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010081
PERCODE 6 หลัก120037
กระทรวง 10 หลัก1057120037
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยแม่ซ้าย
ชื่อ (อังกฤษ)huaymaesai
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ยาว
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53602878
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.98696536
Longitude
99.72962445

18 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน