ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านเวียงชัย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010110
PERCODE 6 หลัก120514
กระทรวง 10 หลัก1057120514
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเวียงชัย
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Wiangchai School
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียงชัย
อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53769101
อีเมล์แอดเดรสBanwiangchai@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.883895
Longitude
99.9253398

15 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน