ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010049
PERCODE 6 หลัก120038
กระทรวง 10 หลัก1057120038
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยทรายขาว
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Huaisaikhao
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ยาว
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์871860358
อีเมล์แอดเดรสHuaysaikhao2562@gmail.com
เว็บไซต์http:data.bopp.obec.info/web/?schoolID=1057120038
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.9369867
Longitude
99.7545653

12 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน