ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านนางแลใน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010022
PERCODE 6 หลัก120027
กระทรวง 10 หลัก1057120027
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนางแลใน
ชื่อ (อังกฤษ)bannanglaenai
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนางแล
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53706050
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.0278306
Longitude
99.8468382

18 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน