ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
เวียงเชียงรุ้งวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก57010127
PERCODE 6 หลัก120655
กระทรวง 10 หลัก1057120655
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เวียงเชียงรุ้งวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Wiangchiangrungwittaya
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งก่อ
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-171559
อีเมล์แอดเดรสwcvschool@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.956944
Longitude
100.003769

26 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน