ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010069
PERCODE 6 หลัก120001
กระทรวง 10 หลัก1057120001
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ชื่อ (อังกฤษ)Bansankhong (Chiangraijaroonrat) School
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-711017
อีเมล์แอดเดรสbsk2556@gmail.com
เว็บไซต์bskcr.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.90030862
Longitude
99.82745283

1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน