ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านผาเสริฐ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010008
PERCODE 6 หลัก120040
กระทรวง 10 หลัก1057120040
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาเสริฐ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Pharsert School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลดอยฮาง
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์089-218148
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.9575017
Longitude
99.6939668

21 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน