ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านหนองบัวผาบ่ม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010102
PERCODE 6 หลัก120539
กระทรวง 10 หลัก1057120539
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวผาบ่ม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nongbuaphabom School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลผางาม
อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์080-0334895
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.85148888
Longitude
100.013455

27 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน