ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านเวียงเดิม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก57010116
PERCODE 6 หลัก120531
กระทรวง 10 หลัก1057120531
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเวียงเดิม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Wiangdoem School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียงเหนือ
อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์05-372-5002
อีเมล์แอดเดรสwiangdoemschool@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.94031998
Longitude
99.94684678

16.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน