ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก57010017
PERCODE 6 หลัก120030
กระทรวง 10 หลัก1057120030
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Maekhoawtomtasood School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53787212
อีเมล์แอดเดรสtasood176@hotmail.com
เว็บไซต์www.mtasood.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.07123241
Longitude
99.87514308

22 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน