ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
อนุบาลหัวฝาย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010057
PERCODE 6 หลัก120003
กระทรวง 10 หลัก1057120003
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลหัวฝาย
ชื่อ (อังกฤษ)AnuBanhuafai
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53719141
อีเมล์แอดเดรสhuafaischool@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.hfs.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.88136826
Longitude
99.79572877

5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน