ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
ร่องเบ้อวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010090
PERCODE 6 หลัก120076
กระทรวง 10 หลัก1057120076
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ร่องเบ้อวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Rongberwittaya School
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลห้วยสัก
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์064-1251160
อีเมล์แอดเดรสRongberwittayaschool@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.72304475
Longitude
99.92289557

24.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน