ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านศรีเวียง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010108
PERCODE 6 หลัก120517
กระทรวง 10 หลัก1057120517
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีเวียง
ชื่อ (อังกฤษ)BANSRIWIANG
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียงชัย
อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53663178
อีเมล์แอดเดรสbansriwiang@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.8578755
Longitude
99.903276

15 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน