ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านโป่งนาคำ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010009
PERCODE 6 หลัก120042
กระทรวง 10 หลัก1057120042
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งนาคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Pongnacome
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลดอยฮาง
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์52029280
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.94798544
Longitude
99.72244797

16 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน