ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านเมืองชุม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010106
PERCODE 6 หลัก120519
กระทรวง 10 หลัก1057120519
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเมืองชุม
ชื่อ (อังกฤษ)Banmuangchum School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองชุม
อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์918563027
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.89269977
Longitude
99.95138482

17.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน