ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010125
PERCODE 6 หลัก120653
กระทรวง 10 หลัก1057120653
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
ชื่อ (อังกฤษ)TOONGKOR SCHOOL
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งก่อ
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์098-8076113
อีเมล์แอดเดรสToongkor2557@gmail.com
เว็บไซต์0
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.97946519
Longitude
100.0241359

36 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน