ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010058
PERCODE 6 หลัก120004
กระทรวง 10 หลัก1057120004
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)Anuban Honglee School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53716115
อีเมล์แอดเดรสanubanhongle@hotmail.com
เว็บไซต์http : // 61.32 19 . 116/1125/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.90717944
Longitude
99.80461123

2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน