ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านนางแล
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010023
PERCODE 6 หลัก120024
กระทรวง 10 หลัก1057120024
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนางแล
ชื่อ (อังกฤษ)Bannanglae
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนางแล
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53776566
อีเมล์แอดเดรสnanglae.school@gmail.com
เว็บไซต์htt://61.19.32.116/1028
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.9961255
Longitude
99.8652233

15 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน