ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านป่าบง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010101
PERCODE 6 หลัก120538
กระทรวง 10 หลัก1057120538
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าบง
ชื่อ (อังกฤษ)Banpabong
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลผางาม
อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์988794249
อีเมล์แอดเดรสpabong241@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.85429833
Longitude
100.0376952

35 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน