ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
อนุบาลเชียงราย
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010068
PERCODE 6 หลัก120002
กระทรวง 10 หลัก1057120002
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลเชียงราย
ชื่อ (อังกฤษ)Anuban Chaingrai School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53711371
อีเมล์แอดเดรสanubancr@hotmail.com
เว็บไซต์www.anubancr.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.91043529
Longitude
99.83172834

5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน