ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านห้วยแม่เลี่ยม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก57010078
PERCODE 6 หลัก120055
กระทรวง 10 หลัก1057120055
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยแม่เลี่ยม
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaymaeliam School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53160100
อีเมล์แอดเดรสbanhuaymaeliamschool@hotmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.91942455
Longitude
99.62223043

38 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน