ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก57010027
PERCODE 6 หลัก120019
กระทรวง 10 หลัก1057120019
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Doo School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53151544
อีเมล์แอดเดรสschbandoo2008@hotmail.com
เว็บไซต์http:/members.thainet/schbandoo/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.96395337
Longitude
99.85408619

8.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน