ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านริมลาว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010030
PERCODE 6 หลัก120061
กระทรวง 10 หลัก1057120061
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านริมลาว
ชื่อ (อังกฤษ)BANRIMLAO
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์899534571
อีเมล์แอดเดรสrimlao12345@gmail.com
เว็บไซต์http://61.19.32.111/1073/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.8261918
Longitude
99.7772648

11 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน