ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านสมานมิตร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010097
PERCODE 6 หลัก120529
กระทรวง 10 หลัก1057120529
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสมานมิตร
ชื่อ (อังกฤษ)Bansamanmit School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลดอนศิลา
อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์086-4302524
อีเมล์แอดเดรสsamanmit.cr@gmail.com
เว็บไซต์http://61.19.32.116/1085
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.81918724
Longitude
99.95667031

20 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน