ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านท่าสาย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010013
PERCODE 6 หลัก120069
กระทรวง 10 หลัก1057120069
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าสาย
ชื่อ (อังกฤษ)Banthasai
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าสาย
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053 774593
อีเมล์แอดเดรสtasaischool@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.8539732
Longitude
99.8388943

4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน