ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านโป่งช้าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010002
PERCODE 6 หลัก120084
กระทรวง 10 หลัก1057120084
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Pongchang
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลดอยลาน
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53694025
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.6484549
Longitude
99.9480793

37 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน