ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านป่าก๊อ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010082
PERCODE 6 หลัก120081
กระทรวง 10 หลัก1057120081
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าก๊อ
ชื่อ (อังกฤษ)Banpakho
หมู่ที่22
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลห้วยสัก
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์984289614
อีเมล์แอดเดรสPakho.school@gmail.com
เว็บไซต์http://http://61.19.32.116/103
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.78282071
Longitude
99.92038315

16 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน