ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านเวียงกือนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010066
PERCODE 6 หลัก120016
กระทรวง 10 หลัก1057120016
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเวียงกือนา
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Wiang Kue Na
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53674362
อีเมล์แอดเดรสweangkrernaschool@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.96274047
Longitude
99.94396795

17 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน