ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010047
PERCODE 6 หลัก120048
กระทรวง 10 หลัก1057120048
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวแดง
ชื่อ (อังกฤษ)bannongbuadang
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ข้าวต้ม
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-735018
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.bnbd.net
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.01474999
Longitude
99.92805971

25 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน