ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านน้ำลัด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010064
PERCODE 6 หลัก120014
กระทรวง 10 หลัก1057120014
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำลัด
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Namlad School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53150101
อีเมล์แอดเดรสtanawan07@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.92795185
Longitude
99.81751747

4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน