ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010123
PERCODE 6 หลัก120656
กระทรวง 10 หลัก1057120656
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)Namtokpattana
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งก่อ
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53160003
อีเมล์แอดเดรสBannamtok@hotmail.com
เว็บไซต์0
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.9814507
Longitude
100.0598005

35 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน