ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010020
PERCODE 6 หลัก120028
กระทรวง 10 หลัก1057120028
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Paruak
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนางแล
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์806708662
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://61.19.31.116.tem
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
20.0328782
Longitude
99.87382938

16 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน