ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านขัวแคร่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010028
PERCODE 6 หลัก120020
กระทรวง 10 หลัก1057120020
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขัวแคร่
ชื่อ (อังกฤษ)Kurekare School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53716116
อีเมล์แอดเดรสKurekareschool61@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.9490511
Longitude
99.8476481

10 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน