ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย
รหัส
SMIS 8 หลัก57010135
PERCODE 6 หลัก120045
กระทรวง 10 หลัก1057120045
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Ruammit Sakha Ban Jatober School
หมู่ที่18
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ยาว
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53160683
อีเมล์แอดเดรสnong_kan2010@hotmail.co.th
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.99217571
Longitude
99.67999385

25.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน