ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
เวียงแก้ววิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก57010107
PERCODE 6 หลัก120520
กระทรวง 10 หลัก1057120520
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เวียงแก้ววิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)WiangKaewWittaya School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองชุม
อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์53174163
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.91542813
Longitude
99.98874146

31 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน