ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านโป่งพระบาท
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก57010025
PERCODE 6 หลัก120022
กระทรวง 10 หลัก1057120022
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งพระบาท
ชื่อ (อังกฤษ)Pongprabath School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์956267876
อีเมล์แอดเดรสpongprabath@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.98322476
Longitude
99.83690039

13 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน