ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชร.1
บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก57010099
PERCODE 6 หลัก120536
กระทรวง 10 หลัก1057120536
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านร่องห้า
ชื่อ (อังกฤษ)BANRONGHA
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลผางาม
อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์57210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-788251
อีเมล์แอดเดรสBANRONGHA_@HOTMAIL.COM
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
19.88533738
Longitude
100.0714575

33 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน