แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
57010001 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ดอยลานเมืองเชียงราย31
57010002 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง ดอยลานเมืองเชียงราย37
57010003 โรงเรียนดอยลานพิทยา ดอยลานเมืองเชียงราย40
57010004 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลานเมืองเชียงราย34
57010007 โรงเรียนบ้านจำบอน ดอยลานเมืองเชียงราย28
57010008 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ ดอยฮางเมืองเชียงราย21
57010009 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ ดอยฮางเมืองเชียงราย16
57010011 โรงเรียนบ้านดอยฮาง ดอยฮางเมืองเชียงราย7
57010012 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮางเมืองเชียงราย27
57010013 โรงเรียนบ้านท่าสาย ท่าสายเมืองเชียงราย4
57010014 โรงเรียนบ้านหัวดอย ท่าสายเมืองเชียงราย11
57010016 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ท่าสุดเมืองเชียงราย18
57010017 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุดเมืองเชียงราย22
57010018 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง ท่าสุดเมืองเชียงราย25
57010020 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นางแลเมืองเชียงราย16
57010021 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแลเมืองเชียงราย14
57010022 โรงเรียนบ้านนางแลใน นางแลเมืองเชียงราย18
57010023 โรงเรียนบ้านนางแล นางแลเมืองเชียงราย15
57010024 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม นางแลเมืองเชียงราย11
57010025 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท บ้านดู่เมืองเชียงราย13
57010026 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก บ้านดู่เมืองเชียงราย14
57010027 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ้านดู่เมืองเชียงราย8.3
57010028 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ บ้านดู่เมืองเชียงราย10
57010029 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ บ้านดู่เมืองเชียงราย11
57010030 โรงเรียนบ้านริมลาว ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงราย11
57010031 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงราย12
57010032 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงราย15
57010033 โรงเรียนบ้านปุยคำ ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงราย26
57010034 โรงเรียนบ้านสันกลาง ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงราย12
57010036 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงราย10
57010037 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ แม่กรณ์เมืองเชียงราย14
57010038 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์เมืองเชียงราย25
57010040 โรงเรียนบ้านปางคึก แม่กรณ์เมืองเชียงราย14
57010042 โรงเรียนบ้านปางลาว แม่ข้าวต้มเมืองเชียงราย25
57010043 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง แม่ข้าวต้มเมืองเชียงราย30
57010045 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง แม่ข้าวต้มเมืองเชียงราย18
57010046 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา แม่ข้าวต้มเมืองเชียงราย30
57010047 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง แม่ข้าวต้มเมืองเชียงราย25
57010048 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า แม่ข้าวต้มเมืองเชียงราย31
57010049 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว แม่ยาวเมืองเชียงราย12
57010050 โรงเรียนบ้านรวมมิตร แม่ยาวเมืองเชียงราย20
57010051 โรงเรียนผาขวางวิทยา แม่ยาวเมืองเชียงราย40
5701005101 โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาห้องเรียนบ้านลอบือ แม่ยาวเมืองเชียงราย50
57010053 โรงเรียนแม่ยาววิทยา แม่ยาวเมืองเชียงราย10
57010054 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง แม่ยาวเมืองเชียงราย11.9
57010056 โรงเรียนบ้านห้วยขม แม่ยาวเมืองเชียงราย15
57010057 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย รอบเวียงเมืองเชียงราย5
57010058 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) รอบเวียงเมืองเชียงราย2
57010059 โรงเรียนบ้านป่ายางมน รอบเวียงเมืองเชียงราย7.6
57010063 โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง ริมกกเมืองเชียงราย16
57010064 โรงเรียนบ้านน้ำลัด ริมกกเมืองเชียงราย4
57010066 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา ริมกกเมืองเชียงราย17
57010068 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เวียงเมืองเชียงราย5
57010069 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เวียงเมืองเชียงราย1
57010071 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สันทรายเมืองเชียงราย8.1
57010074 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ห้วยชมภูเมืองเชียงราย120
57010075 โรงเรียนบ้านปางขอน ห้วยชมภูเมืองเชียงราย36
57010076 โรงเรียนบ้านผาลั้ง ห้วยชมภูเมืองเชียงราย36
57010077 โรงเรียนบ้านจะคือ ห้วยชมภูเมืองเชียงราย91.9
57010078 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภูเมืองเชียงราย38
57010079 โรงเรียนแม่มอญวิทยา ห้วยชมภูเมืองเชียงราย37
57010081 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย แม่ยาวเมืองเชียงราย18
57010082 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ ห้วยสักเมืองเชียงราย16
57010083 โรงเรียนบ้านหัวดง ห้วยสักเมืองเชียงราย22
57010084 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง ห้วยสักเมืองเชียงราย23
57010085 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ห้วยสักเมืองเชียงราย19
57010086 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง ห้วยสักเมืองเชียงราย15
57010087 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว ห้วยสักเมืองเชียงราย6.8
57010088 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ห้วยสักเมืองเชียงราย30
57010089 โรงเรียนบ้านร่องเผียว ห้วยสักเมืองเชียงราย21
57010090 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา ห้วยสักเมืองเชียงราย24.3
57010091 โรงเรียนบ้านดอน ดอนศิลาเวียงชัย35
57010092 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ดอนศิลาเวียงชัย29
57010093 โรงเรียนบ้านช่องลม ดอนศิลาเวียงชัย20
57010094 โรงเรียนบ้านจอเจริญ ดอนศิลาเวียงชัย28.5
57010096 โรงเรียนบ้านดอยงาม ดอนศิลาเวียงชัย28.4
57010097 โรงเรียนบ้านสมานมิตร ดอนศิลาเวียงชัย20
57010098 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ผางามเวียงชัย42
57010099 โรงเรียนบ้านร่องห้า ผางามเวียงชัย33
57010100 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ผางามเวียงชัย29.7
57010101 โรงเรียนบ้านป่าบง ผางามเวียงชัย35
57010102 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ผางามเวียงชัย27
57010106 โรงเรียนบ้านเมืองชุม เมืองชุมเวียงชัย17.6
57010107 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา เมืองชุมเวียงชัย31
57010108 โรงเรียนบ้านศรีเวียง เวียงชัยเวียงชัย15
57010110 โรงเรียนบ้านเวียงชัย เวียงชัยเวียงชัย15
57010111 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย เวียงชัยเวียงชัย8.5
57010116 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม เวียงเหนือเวียงชัย16.1
57010118 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ดงมหาวันเวียงเชียงรุ้ง31
57010119 โรงเรียนบ้านปงเคียน ดงมหาวันเวียงเชียงรุ้ง45
57010120 โรงเรียนบ้านร่องหวาย ดงมหาวันเวียงเชียงรุ้ง32
57010122 โรงเรียนบ้านโป่ง ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง35
57010123 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง35
57010125 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง36
57010126 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง35
57010127 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง26
57010128 โรงเรียนบ้านป่าซาง ป่าซางเวียงเชียงรุ้ง45
57010129 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ป่าซางเวียงเชียงรุ้ง42
57010130 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป่าซางเวียงเชียงรุ้ง45
57010131 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ป่าซางเวียงเชียงรุ้ง40
57010132 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ป่าซางเวียงเชียงรุ้ง47
57010133 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา ห้วยชมภูเมืองเชียงราย42.3
57010135 โรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ แม่ยาวเมืองเชียงราย25.2
57010136 โรงเรียนผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำ แม่ยาวเมืองเชียงราย30
ถนนสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
Version.