สพป.ชร.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
570100201200281057120028 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)10นางแลเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนนางแล806708662 http://61.19.31.116.tem1620.032878299.87382938
570100211200261057120026 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)5นางแลเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนนางแล53705847- -1420.003376499.8703484
570100221200271057120027 บ้านนางแลใน7นางแลเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนนางแล53706050 1820.027830699.8468382
570100231200241057120024 บ้านนางแล3นางแลเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนนางแล53776566nanglae.school@gmail.com htt://61.19.32.116/10281519.996125599.8652233
570100241200251057120025 บ้านสันต้นขาม16นางแลเมืองเชียงราย57100กลุ่มโรงเรียนนางแล53176167chdd90@gmail.com -1119.9834175299.87859709